logo
 

Produkty


  • Beton zwykły konstrukcyjny - powszechnie stosowany materiał budowlany przeznaczony do wykonywania nieskomplikowanych konstrukcji budowlanych.
  • Zaprawy budowlane - zaprawy o odpowiedniej do murowania konsystencji dostarczane na budowę betonomieszarkami i wyładowywane do pojemników na budowie, produkt wygodny w stosowaniu, przydatny do użycia nawet do 36 godz.
  • Beton kontraktorowy - beton charakteryzujący się wysoką ciekłością oraz wydłużonym czasem wiązania; przeznaczony do wykonywania pali, ścian szczelinowych, iniekcji, itp.
  • Beton mostowy - beton spełniający surowe wymagania norm i wytycznych w zakresie stosowania w budownictwie komunikacyjnym.
  • Beton ze zbrojeniem rozproszonym - produkt pozwalający na wykonywanie posadzek, płyt i ścian fundamentowych; w niektórych przypadkach umożliwia wyeliminowanie zbrojenia tradycyjnego.
  • Beton samozagęszczalny - beton stosowany w budownictwie inżynieryjnym pozwalający na szczelne wypełnienie deskowania oraz zagęszczenie i odpowietrzenie mieszanki betonowej pod wpływem własnego ciężaru.
  • Beton mrozoodporny - beton stosowany do konstrukcji narażonych bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych.
  • Beton hydrotechniczny - przeznaczony do wykonywania masywów betonowych, szczególnie w przypadkach, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola rozwoju ciepła hydratacji.
  • Beton posadzkowy - produkt stosowany do wykańczania podłóg, powszechnie stosowany w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.
  • Stabilizacje, podbudowy - grupa produktów stosowanych powszechnie w budownictwie przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych.

 GODEL BETON Sp. z o.o.

Oddział Wrocław

ul. Kępińska 3, 51-132 Wrocław

Kontakt:

Dyspozytor 882 145 863
Kierownik 882 145 863
Księgowość 795 255 590

Oddział Oława

ul. Portowa 1 55-200 Oława

Kontakt:

Dyspozytor 882 804 045
Kierownik wytwórni 882 804 045
Księgowość 696 105 016

Oddział Jawor

ul. Wiejska 2, 59 400 Jawor

Kontakt:

Dyspozytor 604 406 995
Kierownik wytwórni  604 406 995
Księgowość 889 292 571

KRS 0000462780
NIP 5252559169
REGON 146660565

Węzły mobilne: Stare Bogaczowice, Jaczków.

Świadczymy usługi na terenach: Wrocław, Trzebnica, Oława, Jelcz-Laskowice, Brzeg, Stanowice, Jawor, Legnica, Strzegom. Zapraszamy.